Vloerverwarming Stookadvies

De vloerverwarming onder uw stenen vloer mag pas worden gebruikt wanneer het grootste gedeelte van het vocht in de mortellaag of afwerkvloer (en eventueel in de betonnen constructievloeren daaronder) is verdwenen. Afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden zal dit korter of langer duren. U dient rekening te houden met een periode van minimaal 6 weken om uw vloerverwarming in bedrijf te stellen na het aanbrengen van uw tegelvloer. De verlijming onder de stenen vloerafwerking moet dusdanig uitgehard zijn voordat het de hogere temperatuur kan gaan verwerken. Daarom is het noodzakelijk de koude vloer voorzichtig warm te stoken. Het verdient aanbeveling de vloerverwarming (ofwel de kamerthermostaat) de hele winterperiode (dag en nacht) op één constante temperatuur te stoken. Aan het einde van de koude periode kan de vloerverwarming weer worden uitgeschakeld. Het voordeel van deze manier van stoken is dat er slechts twee keer spanning in de vloer wordt opgebouwd als gevolg van het uitzetten (verwarmen) en krimpen (afkoelen) van de vloer. Let op: de pomp van de vloerverwarming moet altijd onder stroom blijven staan; houdt u de stekker daarom altijd in het stopcontact. Volgt u goed de bijgeleverde gebruiksaanwijzing om verkeerd gebruik te voorkomen. Foutief gebruik van uw vloerverwarming kan holklinkende of losliggende tegels veroorzaken. Dit kan ontstaan door te grote temperatuurverschillen van koud naar warm en omgekeerd. Probeer de kamerthermostaat dus op een redelijke constante temperatuur te houden.