Gebruiksaanwijzing Vloerverwarming

gebruiksaanwijzing vloerveerwarming pomp 1- Retourventiel
2- Thermostaatknop
3- Aanvoer tempratuurmeter
4- Circulatiepomp
5- Ontluchtingspunten

Let op: De circulatiepomp (nr. 4) dient direct te draaien na installatie i.v.m. de smering. Wacht met verwarmen tot de vloerbekleding dit toelaat. Over het algemeen dient hier een
droogtijd van 6 weken voor in acht genomen te worden. Dit is afhankelijk van de door u gekozen
vloerafwerking. Zie ook de voorschriften van de leverancier van de (giet-)mortel en/of tegellijm.

Stap 1: Controleer of het retourventiel (nr. 1) openstaat. U draait het afschermdopje eraf, dan ziet u aan de binnenkant een 6-kantige afsluiter (voor inbussleutel). Deze staat open als hij gelijk zit met het uiteinde van de retourafsluiter
(linksom), deze staat dicht als hij helemaal naar binnen is gedraaid (rechtsom).

Stap 2: Controleer of eventueel gemonteerde afsluiters in de aan en afvoerleiding naar de vloerverwarming verdeler
geopend zijn. (afsluiters staan dicht als ze dwars op de leiding staan)

Stap 3: Draai de thermostaatknop (2) open richting de 25⁰C . U dient minimaal 4 uur per dag te stoken!
(zorg wel dat de c.v ketel brandt en het systeem gevuld is met water)
Let op! De temperatuur aanduidingen op de thermostaatknop (2) is een indicatie van de temperatuur.
De juiste en leidende temperatuur leest u af van de aanvoer temperatuurmeter (3).
Begin het opstoken bij 20-25⁰C en verhoog de temperatuur maximaal 5 graden per dag.
De maximale uiteindelijke bedrijfstemperatuur is 45⁰C. De uiteindelijke vloerbekleding is hier leidend in voor welke
temperatuur toegestaan is. Vraag dit na bij uw vloerleverancier. (voor tegels max. 45⁰C)

Stap 4: De verdeler goed ontluchten d.m.v. de ontluchters (5) op de unit. Tevens dient u alle aanwezige radiatoren en als
laatste de c.v. ketel te ontluchten. In het geval van stadsverwarming geldt dit alleen voor de aanwezige radiatoren.

Houd bij het verwarmingsproces altijd in gedachten dat de vloerverwarming een volgend systeem is. Dit houdt in dat het
alleen ingeschakeld wordt wanneer de kamerthermostaat vragend staat. Immers, uw kamerthermostaat geeft het signaal
aan uw ketel of er verwarming gewenst is. Hierop zal de ketel ingeschakeld worden en warm aanvoerwater leveren,
waarmee de vloerverwarming ingeschakeld wordt.

We adviseren, zeker in het begin, geen nachtverlaging toe te passen voor uw vloerverwarming. De warmte (energie) die
gedurende de dag wordt opgebouwd, wordt ’s nachts afgebroken Het duurt dan in de ochtend te lang voordat de vloer weer helemaal op temperatuur is. U stookt het meest energiezuinig als u de temperatuur zo constant mogelijk houdt. Mocht u na verloop van tijd toch nachtverlaging willen toepassen, dan raden wij u aan om dit niet meer dan 2⁰C te laten zijn.