Vloerverwarming

Vloerverwarming
vloerverwarming

De voordelen van vloerverwarming op een rij

Veiliger
Geen gevaar voor stoten of branden aan radiatoren.

Zuiniger
Tot 10% besparing als gevolg van een lager in te stellen ruimtetemperatuur. Toegepast als LTV (lage temperatuur verwarming) in combinatie met een HR-ketel nog eens 10 tot 15% besparing ten opzichte van conventionele (hoge temperatuur) systemen.

Gezonder
Betere handhaving van de luchtvochtigheid.

Minder stofcirculatie
Minder kans op huisstofmijt.

Comfortabeler
Doordat vloerverwarming voor een groot gedeelte uit stralingswarmte bestaat wordt het over het algemeen als aangenamer ervaren.
Verdeling van de warmte benadert het dichtst het ideale verwarmingsmodel.
Geen last van luchtcirculatie (tochtverschijnselen) of de onaangename reuk van verbrand stof door hoge plaatselijke temperaturen die bij radiatoren en convectoren op kunnen treden.

Praktischer
Meer ruimte door het ontbreken van verwarmingselementen (b.v. radiatoren) en geen belemmeringen bij het plaatsen en indelen van meubelen.

Hygiënischer
Geen schoonmaakproblemen (radiatoren en convectoren zijn vaak lastig schoon te maken).

Esthetischer
Geen ontsierende leidingen, radiatoren, convectoren of andere verwarmingselementen.

vloerverwarming pomp

Vloerverwarming inclusief plaatsing

Steeds meer mensen kiezen voor vloerverwarming. De voordelen zijn dan ook zeer duidelijk. Vloerverwarming geeft in de eerste plaats de meest gelijkmatige en behaaglijke warmte. Uit onderzoek is gebleken dat de ideale ruimtetemperatuur bij vloerverwarming één tot twee graden celsius lager ligt dan bij andere verwarmingssystemen.

Eén graad lager vermindert het energie verbruik al met vijf tot zes procent! Bovendien is vloerverwarming een zogenaamde Laag temperatuur Verwarmingssysteem (LTV). Dit betekent dat het toegepast kan worden bij installaties die uitgaan van een aanvoer temperatuur die lager is dan 55°C.

HR-ketels halen bijvoorbeeld alleen hun hoge rendement als zij niet boven deze aanvoertemperatuur komen. Warmtepompen, zonneboilers en andere alternatieve warmte opwekkers zijn zelfs nauwelijks toe te passen als er temperaturen boven de 55°C nodig zijn en gaan bovendien beter presteren als de gewenste aanvoertemperatuur nog verder kan dalen.Aangezien dit soort verwarmingsinstallaties in de toekomst steeds meer toepast zal gaan worden, zijn wij ervan overtuigd dat vloerverwarming de toekomst heeft.

Professionele plaatsing
Snel, én scherp geprijsd
 Allerlei soorten vloertegels toepasbaar
Lange garantieperiode

vloerverwarming pomp

Stookadvies vloerverwarming

De vloerverwarming onder uw stenen vloer mag pas worden gebruikt wanneer het grootste gedeelte van het vocht in de mortellaag of afwerkvloer (en eventueel in de betonnen constructievloeren daaronder) is verdwenen.Afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden zal dit korter of langer duren. U dient rekening te houden met een periode van minimaal 6 weken om uw vloerverwarming in bedrijf te stellen na het aanbrengen van uw tegelvloer.
De verlijming onder de stenen vloerafwerking moet dusdanig uitgehard zijn voordat het de hogere temperatuur kan gaan verwerken.
Daarom is het noodzakelijk de koude vloer voorzichtig warm te stoken. Het verdient aanbeveling de vloerverwarming (ofwel de kamerthermostaat) de hele winterperiode (dag en nacht) op één constante temperatuur te stoken. Aan het einde van de koude periode kan de vloerverwarming weer worden uitgeschakeld. Het voordeel van deze manier van stoken is dat er slechts twee keer spanning in de vloer wordt opgebouwd als gevolg van het uitzetten (verwarmen) en krimpen (afkoelen) van de vloer.

Let op: de pomp van de vloerverwarming moet ALTIJD onder stroom blijven staan; houdt u de stekker daarom altijd in het stopcontact.

Volgt u goed de bijgeleverde gebruiksaanwijzing om verkeerd gebruik te voorkomen. Foutief gebruik van uw vloerverwarming kan holklinkende of losliggende tegels veroorzaken. Dit kan ontstaan door te grote temperatuurverschillen van koud naar warm en omgekeerd. Probeer de kamerthermostaat dus op een redelijke constante temperatuur te houden. Meer informatie omtrent het gebruik ingebruikname vloerverwarming

Installeren op bouwstalen matten (krimpnetten)

Bij deze methode worden eerst over de gehele vloer krimpnetten gelegd. Na het berekenen van de groepen worden de vloerverwarmingsbuizen op de krimpnetten gemonteerd met kunststof ty-raps. Tevens is het raadzaam om een isolatielaag aan te brengen, die zorgt voor een snellere warmte-afgifte van de vloer.

Samenvattende voordelen van vloerverwarming krimpnetten

Bij stenen vloeren geen optrekkende kou, maar een behaaglijke vloertemperatuur. Energiebesparend: Bij hoofdverwarming tot 20%, komt door de zeer geringe luchtcirculatie en door de 2 a 3 ºC lagere ruimtetemperatuur, met hetzelfde behaaglijk gevoel. De relatieve vochtigheidsgraad is circa 15% gunstiger dan bij verwarming met radiatoren. Gelijkmatige temperatuur; daardoor geen koude trek langs vloer en wanden in samenhang daarmee geen stof dat op dwarrelt als gevolg van luchtcirculatie. Geen radiatoren, pijpleiding, roosters e.d. vloerverwarming is onzichtbaar. Geruisloos functionerend.

tegelvloer krimpnetten

Vloerverwarming garantie

De door Tegelcity gebruikte Thermobuis PE-RT is KIWA/KOMO keur en zuurstofdicht.
Op de buis wordt een garantie gegeven van 50 jaar waarvan de eerste 10 jaar met gevolgschade.
Op de regelunit en op de montage is 3 jaar garantie.
Tevens is de buis gefabriceerd volgens de normen van ISO 9002 en DIN 2344.

Na elke vloerwarmingsinstallatie wordt er u een opleveringsformulier, garantiebewijs en een gebruiksaanwijzing overhandigd.

Algemene bepalingen

Voor het effectief laten verlopen van de vloerverwarmingswerkzaamheden, dient de klant er zorg voor te dragen voor een schone, gladde en stofvrije vloer.

De ruimte waar de vloerverwarming aangelegd moet worden dient leeg te zijn en vrij van andere obstakels (B.V. drempels).

Als de vloerverwarming in gefreesd moet worden dan dient er een “normale” afwerkdekvloer aanwezig te zijn (geen tegels, plavuizen of betonvloer). De vloer moet vlak en egaal zijn. Als er geëgaliseerd moet worden dan dient dit te gebeuren voordat de vloerverwarming wordt aangebracht (houdt u hierbij rekening met droogtijd).

De in gefreesde sleuf heeft een diepte van +- 17 mm en het is daarom noodzakelijk dat de afwerkvloer 20 mm is. Indien er met frezen (ondanks alle voorzorgsmaatregelen) een bestaande leiding wordt geraakt, dan is dit risico van de klant (CV leidingen kunnen door ons kosteloos gerepareerd worden). Het infrezen van de sleuven gebeurd geheel stofvrij en wordt voor u in handelbare zakken gedaan zodat deze door de vuilophaaldienst kan worden meegenomen.

De regelunit wordt in overleg met u, op een voor u zo gunstig mogelijke plaats gemonteerd (indien technisch mogelijk) en wordt aangesloten op de bestaande CV installatie. De regelunit wordt geplaatst op dezelfde verdieping waar de vloerverwarming dient te komen. De aansluiting op de regelunit wordt ook vanaf dezelfde versieping gemaakt. Dit geheel wordt getest, gevuld en bedrijfsklaar opgeleverd (excl. Stopcontact). Montage in de meterkast is niet toegestaan.

Hoewel monteurs van Tegelcity er alles aan doen netjes, secuur en veilig te werken, dient er wel in ogenschouw te worden genomen dat er met zwaar materiaal gewerkt wordt. Kwetsbare plekken dienen door de klant te worden beschermd of verwijderd (B.V. deuren, kozijnen, afgewerkte muren, keukenkasten)

Na het monteren van de vloerverwarming werkzaamheden wordt u een garantiecertificaat en gebruiksaanwijzing overhandigt.

⭐ Waarom kiezen voor Tegelcity bij het laten plaatsen van vloerverwarming?

Tegelcity is al sinds 1994 gespecialiseerd in de plaatsing van vloerverwarming. Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring om u juist te kunnen adviseren over uw droomvloer in combinatie met vloerverwarming.

⭐ Hoe snel kan Tegelcity vloerverwarming plaatsen?

Na een akkoord op onze offerte kunnen deze vaak al enkele weken worden geplaatst. Op deze manier houden wij de wachttijden kort en de klanttevredenheid hoog!

⭐ Waar zijn jullie gevestigd?

Tegelcity is sinds het begin al gevestigd in Den Haag. In onze showroom heeft u keuze uit meer dan 700+ verschillende vloertegels. Heeft u nog geen keuze kunnen maken? Onze medewerkers helpen u graag verder!